Home » 2018 » June

၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွုနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွုနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ကြန္ပ်ဴတာပိုစတာ(အလြတ္တန္း)ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိခဲ့ၾကေသာ…… 1. မေမသဇင္မ်ိဳး(2CS) ဒုတိယဆု […]…

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွုနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔

26-6-2018 ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္မည့္ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမွုနွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီ/ပိုစတာျပိဳင္ပြဲအား ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(လြိဳင္ေကာ္)တြင္ (2-6-2018) […]…